Jak prawidłowo liczyć terminy administracyjne

liczenie terminu administracyjnego

Zdarzyło Ci się kiedyś dostać decyzję administracyjną? Na pewno tak, choć może nigdy nawet się nad tym nie zastanawiałeś, co tam właściwe do Ciebie przyszło. A teraz pomyśl, że chciałbyś złożyć odwołanie od tej decyzji. Masz na to 14 dni. Jednak czy zawsze te dni liczy się tak samo, jak w zwykłym kalendarzu? Sprawdź poniżej, czy wiesz jak prawidłowo liczyć terminy administracyjne?

Podstawy prawne

Kwestię terminów i sposobów ich liczenia w sprawach administracyjnych reguluje Kodeks postępowania administracyjnego. Opowiada za to cały rozdział 10 KPA, czyli artykuły 57-60. Jednak w tym wpisie omówię tylko art. 57, abyś wiedział jak prawidłowo sprawdzać daty.

Nie liczymy dnia zdarzenia

Jeżeli masz obliczyć termin od momentu konkretnego zdarzenia, czyli czynności np. odbiór decyzji administracyjnej — nie bierzesz pod uwagę tego dnia. Dla porządku będę trzymać się tego przykładu ze wstępu. Więc od kiedy liczymy te 14 dni na złożenie odwołania od decyzji?

Liczenie terminu zaczynamy od następnego dnia od odbioru pisma. Jeżeli korespondencję odbierzesz we wtorek to pierwszym dniem, od którego zaczniesz liczyć okres 14 dni będzie środa.

grafika - liczenie terminu na odwołanie od decyzji

Fikcja doręczenia

Przy okazji uczulam Cię, że w prawie administracyjnym istnieje taki termin jak fikcja doręczenia (art. 44 KPA). A co to oznacza? Nie będziesz mieć wymówki, jeśli nie odbierzesz pisma, ponieważ jeżeli zostanie ono dwukrotnie awizowane, prawnie będzie uznane za doręczone. Wiem, że listonosze często nie zostawiają tych listów poleconych ani awizo, ale taką sprawę trzeba już reklamować w tej placówce pocztowej. Urzędników nie będzie to interesować, jeśli ZPO było prawidłowo wypełnione. Więc lepiej odbieraj urzędowe pisma, abyś wiedział o czym ta nasza władza chce Cię poinformować.

Ostatni dzień terminu

Ostatni dzień na dokonanie określonej czynności liczymy standardowo. Czyli trzymając się cały czas tych 14 dni na odwołanie od decyzji, Twoim ostatnim terminem będzie wtorek 17 grudnia. Czyli to ostatni dzień, kiedy możesz złożyć pismo odwoławcze. Godzina nie ma znaczenia. Ale pamiętaj, aby mieć pieczątkę z datą, więc jeśli chcesz nadać korespondencję przez pocztę to tylko listem poleconym!

Święta i sobota

Zgodnie z polskimi przepisami święta, niedziela i sobota są uznawane za dni wolne. Więc jeżeli ostatni dzień na Twoje działania kończy się w dzień wolny, to termin ten przesuwa się na pierwszy dzień roboczy. Czyli jeśli odbierzesz korespondencję w sobotę to ostatnim dniem na złożenie odwołania będzie poniedziałek.

Grafika - liczenie terminów administracyjnych z sobotą

Podobnie jest ze świętami. Jeżeli odbierzesz pismo 11 grudnia — termin 14 dni minie 25 grudnia, czyli w dzień wolny. Wobec tego Twoim ostatnim dniem na złożenie pisma będzie 27 grudnia.

Grafika - liczenie terminów administracyjnych ze świętami

Ale pamiętaj, jeżeli masz święta po drodze, czyli w trakcie trwania tych 14 dni — to termin na dokonanie czynności się nie wydłuża! Przykład, jeżeli odbierzesz pismo 19 grudnia, 14 dni minie 02 stycznia.

Grafika - liczenie terminów administracyjnych, święta po drodze

Terminy tygodniowe

Jeżeli w przepisach termin jest określony tygodniowo, to pamiętaj, że kończy się on w ten sam dzień co początkowy. Czyli jeżeli we wtorek został wyznaczony termin 2 tygodni, to koniec tego okresu nastąpi również we wtorek, tyle że za 2 tygodnie. Podam Ci przykład: na rozprawie administracyjnej, która odbyła się we wtorek 3 grudnia, biegły dostał termin na złożenie opinii w ciągu 2 tygodni. Więc ostatni dzień, kiedy może złożyć taką dokumentację to wtorek 17 grudnia.

Grafika - liczenie terminów administracyjnych, tygodnie

Terminy miesięczne

Jeżeli masz wyznaczony termin w miesiącach, to początkiem będzie dzień określonej czynności, a ostatnim taki sam dzień miesiąca tyle, że wskazaną ilość miesięcy później. Już podaję przykład, żeby wszystko było jasne. Jeżeli masz 1 miesiąc na określoną czynność np. na wniesienie jakiegoś wniosku i początkową datą jest 17 grudnia, to ostatni dzień przypada na 17 stycznia.

Grafika - liczenie terminów administracyjnych miesięczny

A jeżeli byłby to koniec miesiąca np. 31, a w następnym nie ma takiej daty, bo jest on krótszy, to ostatecznym terminem będzie ostatni dzień tego miesiąca. Więc jeżeli masz miesiąc na dokonanie określonej czynność od 31 marca, to ostatnim terminem będzie 30 kwietnia.

Grafika - liczenie terminów administracyjnych miesięcznych

Terminy roczne

Analogiczna sytuacja jak przy terminach miesięcznych. Ostatnim dniem jest ta sama data kolejnego roku. Popatrz na przykład: początek to 17 grudnia 2018 r., masz rok na określoną czynność, więc koniec terminu upłynie 17 grudnia 2019 r.

Grafika - liczenie terminów administracyjnych roczne

Forma złożenia dokumentu

Aby dotrzymać powyższe terminy, należy zachować formę pisemną i złożyć taki dokument w odpowiedni sposób. A jak to zrobić, aby mieć podkładkę, że zrobiło się to prawidłowo?

 • Poprzez złożenie dokumentu elektronicznego z użyciem profilu zaufanego, czyli nie e-mail, gdyż ta forma nie ma skuteczności prawnej.
 • Zostawić w urzędzie (zrób sobie wcześniej kopię i poproś o pieczątkę z datą wpływu)
 • Wysyłką poprzez polską placówkę pocztową (pamiętaj, zrób to listem poleconym, aby mieć pokwitowanie z datą wysyłki). Czyli za granicą nie wysyłaj tamtejszą pocztą terminowej korespondencji urzędowej, w tym przypadku stempel z datą nadania nie pomoże, jeżeli pismo wpłynie po terminie.
 • W polskim konsulacie/ambasadzie.
 • W dowództwie jednostki wojskowej, ale pamiętaj, dotyczy to tylko żołnierzy, więc jeżeli za płotem masz wojsko, to nie licz, że przyjmą tam Twoje pismo.
 • U kapitana statku (dotyczy członków załogi statku morskiego, więc jak płyniesz na wycieczkę po morzu, to kapitan nie przyjmie Twojego pisma).
 • W administracji zakładu karnego (dotyczy osób pozbawionych wolności).

Szczegółowe określenie terminów w innych ustawach administracyjnych

Oczywiście jak to w prawie, wszystko, co powyżej może zostać inaczej uregulowane. Jeżeli w ustawie szczegółowej termin jest zapisany inaczej, to obowiązują te artykuły bardziej szczegółowe. Dopiero w sytuacji, kiedy nie ma takich uregulowań, przechodzimy do KPA, czyli tych wyliczeń zaprezentowanych powyżej. Przykładowo może być zapis, że dany okres jest liczony jako 2 lata, ale do końca roku kalendarzowego. Czyli ostateczny termin upłynie 31 grudnia zarówno dla czynności ze stycznia, jak i listopada.

Jak widać, choć kalendarz jest jeden to terminy mogą być liczone w różny sposób. Jestem wielkim zwolennikiem zdania, że “Nieznajomość prawa szkodzi”, więc bierz i korzystaj do woli z powyższej ściągawki. Pamiętaj o tych terminach, aby nie spóźniać się z wymaganymi obowiązkami, bo po co Ci problemy. A jeśli masz jakiś interes prawny czy uprawnienie, aby złożyć np. odwołanie od decyzji, to również się tego trzymaj. Szkoda, aby tylko z powodu upływu czasu przegapić możliwość zażalenia.

Daj proszę znać w komentarzu czy wszystko było jasno opisane? A może masz jeszcze jakieś pytania? Jeżeli uważasz, że treści są wartościowe, podziel się z innymi i korzystaj do woli.

24 komentarze do “Jak prawidłowo liczyć terminy administracyjne”

 1. Jeżeli pismo zostało awizowane pierwszy raz 24.11.2020 r. To zostaje uznane za skutecznie doręczone w dniu 09.12.2020? Dzień wydarzenia nie liczę plus 14 dni na odbiór pisma?

  1. O ile nic się nie zmieniło to tak – artykuł bazował na przepisach z 2019 roku. Jeżeli w przepis jest określony jako termin 1 miesiąc, to tak. Chyba że jest wprost określone do końca miesiąca lub 30 dni itp.

 2. Dzień dobry, a jak policzyć datę końcową terminu okresu decyzji administracyjnej w przypadku gdy otrzymałem awizo i tego samego dnia odebrałem list polecony w placówce poczty?

  Przykładowo 08.03.2020 odebrałem w placówce poczty na mocy awiza wystawionego tego samego dnia korespondencję. Na awizo jest informacja o możliwości odbioru listu, którego dotyczy na poczcie dopiero w dniu kolejnym, tak jak 09.03.2020. Czy w takim przypadku ostatni dzień okresu 14-dniowej decyzji administracyjnej przypada na 22.03.2020 czy na 23.03.2020?

  1. 22.03 – decyduje data odbioru, a nie co było na awizo. Organ nie ma dostępu do wiedzy, ma zwrotkę z datą odbioru i to ona jest wiążąca.

 3. Złożyłem podanie do wójta o przydzielenie miejsca na placu handlowym. Jaki czas ma wójt na udzielenie odpowiedzi ? Podanie złożyłem mailem.
  Pozdrawiam.

  1. Nie wiem, to trzeba by sprawdzić w przepisach dotyczących takich podań. Standardowo kiedyś przy decyzjach było 30 dni, a w zawiłych przypadkach 60 dni. Jednak obecnie już nie zajmuję się tymi kwestiami i nie jestem na bieżąco.

 4. Decyzja o wstrzymaniu dodatku mieszkaniowego została wydana 13 marca natomiast doręczona 14 marca termin 3 miesięczny na uregulowanie zaległego czynszu uregulowałam zaległości 14 czerwca organ powiedział że spóźniłam się o jeden dzień czy ma rację?

  1. To zależy, czy termin bieg od doręczenia, czy wydania decyzji. Jeżeli od wydania decyzji, to faktycznie koniec terminu przypada 13 czerwca.

 5. Oczekiwałam na Decyzję z GOPS-u , która miała być wydana do 30 czerwca b.r. – we wcześniejszym piśmie GOPS sam taki termin wyznaczył.
  Decyzję faktycznie wysłano 5 lipca – jest taka data stempla pocztowego. Jednak pismo jest datowane na 30 czerwca.
  Czy mogę tą decyzję podważyć z uwagi na przekroczenie terminu, który zresztą sami wyznaczyli ?
  Oczywiście gdybym to ja wysłała jakiś dokument z opóźnieniem to mi nie uwzględnią bo “liczy się data wysyłki-stempla”. Czy to obowiązuje również instytucje? Jeśli mam rację to na jaki paragraf się powołać?

  1. Nie może Pani podważyć, bo decyzja jest wydana 30 czerwca. Jeżeli ma Pani w związku z tą decyzją jakieś zobowiązanie, to termin oczywiście liczy się dopiero od daty odebrania przez Panią pisma.

 6. Witam, kiedy mija termin 7 dni na odpowiedź jeśli pismo otrzymałam w poniedziałek?
  Czy liczy się data nadania pisma?
  Pismo ja nadałam w sobotę.

 7. Dzięki za objaśnienie zasad!

  Mały chochlik zakradł się do planszy z terminami miesięcznymi, jest dwa razy podany grudzień.

 8. Witam, urząd ma 65 dni na wydanie decyzji (pozwolenie na budowę) w trakcie tego czasu wzywa do uzupełnienia dokumentacji. Oczywistym jest że od tego momentu bieg sprawy zostaje wstrzymany do czasu uzupełnienia przeze mnie dokumentacji, ale pismo z urzędy po jego wystawieniu (14.IV) czekało “w szufladzie urzędnika” 8 dni, aż urząd je wysłał 22.IV. Proszę o interpretację jak liczyć czas wstrzymania sprawy? Od 14 kwietnia (data pisma) czy 22 kwietnia (data wysyłki z urzędu).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.